Všeobecné podmínky


Definice poojmů
 1. Provozovatel - Provozovatel serveru www.beeppc.cz (dále jen provozovatel)
 2. Uživatel - Jedinec registrující se na portálu www.beeppc.cz a využívajíc služby portálu (dále jen uživatel)
 3. Inzerent - Uživatel používající portál www.beeppc.cz pro vlastní propagaci (dále jen Inzerent)
 4. Webmaster - Uživatel používající portál www.beeppc.cz pro propojení reklam se svými stránkami (dále jen Webmaster)
Obecná pravidla
 1. Uživatel se zavazuje, že všechny vkládané údaje jsou pravdivé.
 2. Systém každý uživatel využívá na vlastní riziko a není možné vymáhat jakoukoli náhradu za způsobené škody.
 3. Provozovatel se zavazuje, že vkládané údaje uživatelů neposkytne třetí osobě.
 4. Provozovatel nebude rozesílat žádnou nevyžádanou poštu(SPAM) bez předchozího souhlasu každého uživatele. Vyjímkou jsou zprávy týkajicí se systému www.beeppc.cz, které Vám můžou být zasílány(Novinky, změny v pravidlech, důležitá upozornění).
 5. Je zakázáno vymýšlet technologie zvyšující počet prokliků.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo vyřadit uživatele a znemožnit mu využívání služeb portálu www.beeppc.cz bez nároku jakékoli náhrady v případě nedodržení podmínek či při prokázání jakéhokoli podvodu. V případě prokázání podvodu uživateli propadá veškerý kredit ve prospěch provozovatele, jako náhrada škody provozovateli.
 7. Je zakázáno využívat chyb systému ve svůj prospěch. Uživatel je povinen při zjištění takovéto chyby informovat provozovatele.
 8. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit kdykoli všeobecné obchodní podmínky.
Reklamní kampaně
 1. Provozovatel má právo jakoukoli kampaň, která odporuje pravidlům odmítnout bez udání důvodu, pokud byla již jednou reklamní kampaň schválena.
 2. Reklamní kampaň nesmí být urážlivá a odporující zákonům.
 3. Je zakázáno reklamovat jiný reklamní systém.
 4. Je zakázáno propagovat stránky porušující zákony ČR, nebo státu ve kterém systém využíváte.
 5. Je zakázáno propagovat stránky, které nejsou vhodné pro osoby mladší 18ti let.
Partnerské weby
 1. HTML kód nesmí být umístěn na jiné stránce než na dané stránce, které HTML kód náleží.
 2. Je přísně zakázáno vyžívání jakýchkoliv podvodných metod ke zvýšení počtu prokliků!
 3. Na stránce kde se zobrazuje reklama systému www.beeppc.cz musí být obsah. Stránka nesmí vypisovat chybu(404, 500 apod.) a nebo na ni nesmí být texty typu stránky se připravují.